“Hợp tác cùng phát triển”

“Chất lượng – Hiệu quả – Uy tín”

“Lắng nghe và phục vụ 24/7”

cung ứng vật tư thiết bị điện

tư vấn đầu tư xây dựng

LĨNH VỰC TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM TRA, GIÁM SÁT THI CÔNG

  • Năm 2022 đã thực hiện 36 công trình tư vấn thiết kế đường dây, TBA, chiếu sáng;
  • Có nhiều thành viên đảm nhiệm chủ trì thiết kế, giám sát có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao; đã đảm nhiệm chủ trì thiết kế, giám sát thi công nhiều công trình lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

LĨNH VỰC THI CÔNG CÔNG TRÌNH

  • Đã thực hiện thi công nhiều công trình đường dây và TBA đấu nối các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh;
  • Có đầy đủ nhân lực, phương tiên, thiết bị, …. Đảm bảo thực hiện hiệu quả các công trình xây lắp theo các yêu cầu khắc khe của chủ đầu tư và xã hội;
  • Có thể liên doanh, liên kết được với nhiều nhà thầu để thực hiện.