năng lực TƯ VẤN đầu tư xây dựng

CÁN BỘ CHỦ CHỐT NHIỀU NĂNG LỰC
  • Cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ chủ chốt quản lý chuyên môn có nhiều kinh nghiệm, năng lực chuyên môn cao, từng công tác trực tiếp trong ngành Điện.
  • Có tâm huyết với nghề.
PHƯƠNG CHÂM TRONG LĨNH VỰC
  • Phương châm về chất lượng công việc: “Pháp luật – Kinh tế – Chất lượng”;
  • Phương châm trong dịch vụ: “Lợi ích của khách hàng là sự sống còn của Kiến Hải“;
  • Phương châm trong hành động: “Nhanh – nhiệt tình – hiệu quả”.
CÁC LĨNH VỰC TƯ VẤN CHÍNH
  • Tư vấn thiết kế công trình công nghiệp năng lượng đến cấp 35kV (đường dây và trạm biến áp đến cấp 35kV), chiếu sáng;
  • Tư vấn giám sát công trình công nghiệp năng lượng đến cấp 35kV (đường dây và trạm biến áp đến cấp 35kV), chiếu sáng;
  • Tư vấn thẩm tra công trình công nghiệp năng lượng đến cấp 35kV (đường dây và trạm biến áp đến cấp 35kV), chiếu sáng;
  • Thi công công trình đường dây và trạm biến áp, Điện chiếu sáng (công trình hạng III).

công trình tiêu biểu

công trình tiêu biểu